W ofercie AMG Dystrybucja znajdziecie Państwo aż pięć rodzaji folii do izolacji poziomej murów . Są to folie o różnych grubościach oraz o raz szerokościach. Ich podstawowym zastosowaniem jest izolacji pozioma murów, ścian, posadzek przed podciąganiem kapilarnym wilgoci. Doskonale sprawdzają się również przy izolacji murłat przy konstrukcji więźb dachowych.

FOLIA FUNDAMENTOWA DO IZOLACJI PIONOWEJ/KUBEŁKOWA  jest przeznaczona jest do wykonania izolacji pionowej fundamentów, ścian, stropów mających bezpośredni kontakt z podłożem.
Dzięki zastosowaniu wytłoczeń zostaje uzyskana szczelina powietrzna pomiędzy konstrukcją budynku, a izolacją. Szczelina ta zapewnia doskonałe odprowadzenie wody i pary wodnej zapobiegając nadmiernemu zawilgoceniu i tworzeniu się ciśnienia hydrostatycznego w obszarach budynku narażonych na podmakanie.