Nota prawna

AMG Dystrybucja Sp. z o.o. Sp. k.  („AMG”) oferuje odwiedzającym dostęp do tej witryny internetowej w oparciu o (i w zależności od) Państwa zgody na poniższe warunki.

AMG posiada, zastrzega sobie i zatrzymuje wszelkie prawa majątkowe, w tym prawa autorskie do strony internetowej i materiałów w niej zawartych tj. artykułów, zdjęć, grafik, utworów muzycznych i filmów.

Znaki graficzne i inne dane wskazujące na pochodzenie umieszczone na tej stronie są zarejestrowanymi i niezarejestrowanymi znakami AMG lub osób trzecich, które przyznały AMG prawo do wykorzystywania ich na tej stronie internetowej.

Żadna zawarta tu informacja nie może być interpretowana jako przyznanie przeglądarce lub użytkownikowi licencji lub prawa do jakiegokolwiek materiału umieszczonego na stronie bez zgody AMG lub osoby trzeciej.

AMG i/lub osoby trzecie pozostają właścicielami informacji zawartych na tej stronie internetowej, a użytkownik nie nabywa żadnych praw własności poprzez wydrukowanie bądź pobranie informacji lub skorzystanie z możliwości dostępnych na stronie.

Dla Państwa wygody AMG odsyła do innych stron internetowych, zaś do niniejszej strony prowadzić mogą inne odnośniki ze stron, które pozostają znane bądź nieznane AMG. AMG nie odpowiada za treści żadnej strony, do której prowadzą odnośniki bądź z której odnośniki prowadzą do tej strony.

W przypadku naruszenia prawa autorskiego, mają zastosowanie przepisy ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. Prawo autorskie i prawa pokrewne (Dz. U. 1994 Nr 24 Poz. 83 z poźn. zm.) oraz przepisy Kodeksu cywilnego.

AMG zastrzega sobie prawo do wprowadzania pewnych modyfikacji w polityce praw autorskich.

Witryna opracowana przez: AMG Dystrybucja Sp. z o.o. Sp. k.  z siedzibą: ul. Wojska Polskiego 24c/5, 59-220 Legnica.